Produktai‎ > ‎

Naudingos nuorodos

Rodomi 12 elementai
InstitucijaTeisės aktaiTeisės akto pavadinimasWeb nuoroda
Rūšiuoti 
 
Rūšiuoti 
 
Rūšiuoti 
 
Rūšiuoti 
 
InstitucijaTeisės aktaiTeisės akto pavadinimasWeb nuoroda
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=227189 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280349 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253485 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257291 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211524 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai  LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267240 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259915 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278213 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS Ž E M Ė S ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281309 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280840 
Lietuvos Respublikos seimas Įstatymai LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246649 
Lietuvos respublikos vyriausybė Įstatymai NUTARIMAS DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS IR VALSTYBĖS PARAMOSDAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI TEIKIMO IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=3201 
Rodomi 12 elementai
Comments